Zwycięzcy konkursu "Menadżer Innwacji 2015"

W I edycji „Menadżera Innowacji 2015” laureatami zostali:

Andrzej Malinowski, w kategorii: przedsiębiorstwa średnie, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Spółki z o.o. DĄBROWSKIE WODOCIĄGI z Dąbrowy Górniczej za wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych i innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem.  Warto zaznaczyć, że p. Malinowski jest nie tylko pierwszym Laureatem Menadżera Innowacji, ale także pierwszym Menadżerem Zagłębia, a tytuł otrzymał w roku 2000.

Łukasz Porzuczek, w kategorii: przedsiębiorstwa małe, właścicielowi firmy PROTON - ARCHEO,  za  innowacyjne przedsięwzięcia lokalizowania oraz oczyszczania terenów lądowych i wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Anna Kaczmarek i Tomasz Leśniak, wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w kategorii: klastry, za stworzenie Centrum Kompetencyjnego Polinnovation, tworzącego usługi i produkty: 2be inwestor; 2be startup oraz promującego markę polskich innowacyjnych klastrów  w świecie.

Angelika Jarosławska, Koordynator Projektu POLSKA 3.0, kategoria: klastry, za zarządzenie największym projektem klastrowym w Europie Polska 3.0.

Po raz pierwszy w historii konkursu  (który jest nową formułą, ale i kontynuacją dotychczasowych piętnastu edycji „Menadżera Zagłębia” ) został przyznany tytuł

Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015, który otrzymał Zygmunt Berdychowski,

za wzorową organizację przez 25 lat Forum Ekonomicznego w Krynicy, najważniejszej konferencji gospodarczej w Europie Środkowej

 

 

Podczas Gali odbył się także finał VI Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego.

Program Gali Menadżera Innowacji 2015

16:30 - 17:00

Przybycie i rejestracja gości, zjazd pod ziemię

17:00 - 17:15

Inauguracja Gali, przywitanie gości

- Wystąpienie Gospodarza Gali Pani Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Zabrza
- Wystąpienie organizatorów konkursu Pana Grzegorza Wacławika – Prezesa Komitetu Rozwoju Zagłębia
- Wystąpienie Pana Bogdana Węgrzynka – Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
 
17:15 - 17:30

Koncert Instrumentalny

17:30 - 18:10

Ceremonia wręczenie nagród

 - Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015 – 1 Nagroda
 - Menadżera Innowacji 2015 – 4 nagrody
 - Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego – 3 nagroda
18:10 - 19:30

Poczęstunek

19:30

Zakończenie Gali

 

Finał  31 marca 2016 roku

Preludium  II Światowego Kongres Klastrów będzie finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innwacji 2015” . Termin Gali - 31 marca 2016 roku. Godz- 17,00. Miejsce - Kopalnia Guido w Zabrzu. To ostatnie chwile naboru zgłoszeń do Konkursu. Szczegóły - Regulamin Konkursu,poniżej.

W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.

Więcej na stronie OKIP, KRZ, PCIE

Komitet Rozwoju Zagłębia przez piętnaście lat prowadził przedsięwzięcie, które świetnie się miało. Przez piętnaście edycji Konkurs „Menadżer Zagłębia” promował kierownictwa firm i instytucji działających w Zagłębiu Dąbrowskim na rzecz regionu. W konkursie nagrodziliśmy ponad 80 menadżerów za wybitne osiągnięcia biznesowe i społeczne, ale także za działania na rzecz środowiska. Uzyskanie tytułu nie było proste; najlepiej wiedzą o tym ci, którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać tytuł  „Menadżera Zagłębia”. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych.

Listę wszystkich laureatów publikujmy w pozycji  "MZ – laureaci i wspomnienia".

Zatem - nie zaczynamy od nowa, ale…

Jako twórca konkursu i prezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia wraz z zarządem stowarzyszenia zainicjowaliśmy na przełomie w 2013/14 roku współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już 21 marca 2014 roku z naszymi Partnerami założyliśmy Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Zarząd KRZ jest jego koordynatorem.

Komitet Rozwoju Zagłębia był również współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w marcu br. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Jednym słowem KRZ w ostatnim czasie poszerzył swoją działalność. Zatem niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Konkursu. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

„Menadżer Innowacji 2015” jest pierwszą ogólnopolską edycją Konkursu. 
Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową i zapraszam do współpracy. 

Grzegorz Wacławik
Prezes Zarządu

Regulamin konkursu

Konkurs „Menadżer Innowacji 2015” nową formułą Konkursu „Menadżer Zagłębia”, które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji działającym w Zagłębiu Dąbrowskim i na rzecz Regionu.

Twórca Konkursu Komitet Rozwoju Zagłębia (KRZ) regulaminem „Menadżera Innowacji” rozszerza formułę Konkursu nadając mu charakter ogólnopolski. Od 21 marca 2014 roku z inicjatywy KRZ założony został Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), czyli Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska, którego koordynatorem jest zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia. KRZ był współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Zgłoszenie

Formularz zgłoszenia do Konkursu „Menadżer Innowacji 2015” i XVI edycji Konkursu „Menadżer Zagłębia 2015”
Dane zgłaszanego kandydata

Przebieg kariery zawodowej

Kapituła konkursu

Do Kapituły Konkursu organizatorzy zapraszają członków Rady Klubu Laureatów Menadżera Zagłębia oraz inne osoby.

Radę Klubu Menadżera Zagłębia stanowią:

Przewodniczący Rady Klubu:

 • Edward Szlęk – laureat IX edycji – prezes JSW SA

Rada Klubu:

 • Andrzej Będkowski – Laureat XV edycji
 • Emil Bystrowski – Laureat V i VII edycji
 • Wojciech Duda – Laureat VI edycji
 • Marek Lipczyk – Laureat V edycji
 • Ryszard Mach – Laureat IX edycji
 • Andrzej Malinowski – Laureat I edycji
 • Jolanta Nowak – Laureat II edycji
 • Ryszard Olszewski – Laureat X edycji
 • Tomasz Olszowy – Laureat XV edycji
 • Dorota Paulewicz – Laureat XIV edycji
 • Marek Paulewicz – Laureat XIV edycji
 • Urszula Pronobis – Laureat X edycji
 • Grażyna Szlęk – Laureat XV edycji
 • Grzegorz Wacławik – Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia
 • Magdalena Wontek – Laureat VII edycji

Zadaj pytanie

Komitet Rozwoju Zagłebia
ul. Koksownicza 1/423
42-523 Dąbrowa Górnicza
www.krz.org.pl

Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska (PCIE)
ul. Koksownicza 1/423
42-523 Dąbrowa Górnicza
www.pcie.eu