Rozpoczynamy drugą edycję ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innowacji”.

Celem Konkursu jest promowanie i innowacyjności w gospodarce, ale także w nauce, edukacji, mediach, samorządach.

Jak w poprzednich latach (odbyło się piętnaście edycji „Menadżera Zagłębia” o jedna edycja „Menadżera Innowacji”) idea konkursu pozostaje niezmienne. Jest nią propagowanie osiągnięć  menadżerów uczestniczących w Konkursie poprzez promocję ich sylwetek oraz osiągnięć w biznesie i w otoczeniu społecznym.

„Menadżer Innowacji 2017”odbywa się według regulaminu konkursu w następujących kategoriach: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, koncerny, samorządy, edukacja, nauka, media, klastry, start-upu

 Zainteresowanych (osoby fizyczne, firmy i instytucje)  prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Zgłoszenie wstępne przyjmowane są do dnia 10 maja 2018 roku

Przypominamy:

W I edycji „Menadżera Innowacji 2015” laureatami zostali:

Andrzej Malinowski, w kategorii: przedsiębiorstwa średnie, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Spółki z o.o. DĄBROWSKIE WODOCIĄGI z Dąbrowy Górniczej za wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych i innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem.  Warto zaznaczyć, że p. Malinowski jest nie tylko pierwszym Laureatem Menadżera Innowacji, ale także pierwszym Menadżerem Zagłębia, a tytuł otrzymał w roku 2000.

Łukasz Porzuczek, w kategorii: przedsiębiorstwa małe, właścicielowi firmy PROTON - ARCHEO,  za  innowacyjne przedsięwzięcia lokalizowania oraz oczyszczania terenów lądowych i wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Anna Kaczmarek i Tomasz Leśniak, wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w kategorii: klastry, za stworzenie Centrum Kompetencyjnego Polinnovation, tworzącego usługi i produkty: 2be inwestor; 2be startup oraz promującego markę polskich innowacyjnych klastrów  w świecie.

Angelika Jarosławska, Koordynator Projektu POLSKA 3.0, kategoria: klastry, za zarządzenie największym projektem klastrowym w Europie Polska 3.0.

Po raz pierwszy w historii konkursu  (który jest nową formułą, ale i kontynuacją dotychczasowych piętnastu edycji „Menadżera Zagłębia” ) został przyznany tytuł

Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015, który otrzymał Zygmunt Berdychowski,

za wzorową organizację przez 25 lat Forum Ekonomicznego w Krynicy, najważniejszej konferencji gospodarczej w Europie Środkowej

Finał  31 marca 2016 roku

Preludium  II Światowego Kongres Klastrów będzie finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innwacji 2015” . Termin Gali - 31 marca 2016 roku. Godz- 17,00. Miejsce - Kopalnia Guido w Zabrzu. To ostatnie chwile naboru zgłoszeń do Konkursu. Szczegóły - Regulamin Konkursu,poniżej.

W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.

Więcej na stronie OKIP, KRZ, PCIE

Komitet Rozwoju Zagłębia przez piętnaście lat prowadził przedsięwzięcie, które świetnie się miało. Przez piętnaście edycji Konkurs „Menadżer Zagłębia” promował kierownictwa firm i instytucji działających w Zagłębiu Dąbrowskim na rzecz regionu. W konkursie nagrodziliśmy ponad 80 menadżerów za wybitne osiągnięcia biznesowe i społeczne, ale także za działania na rzecz środowiska. Uzyskanie tytułu nie było proste; najlepiej wiedzą o tym ci, którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać tytuł  „Menadżera Zagłębia”. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych.

Listę wszystkich laureatów publikujmy w pozycji  "MZ – laureaci i wspomnienia".

Zatem - nie zaczynamy od nowa, ale…

Jako twórca konkursu i prezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia wraz z zarządem stowarzyszenia zainicjowaliśmy na przełomie w 2013/14 roku współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już 21 marca 2014 roku z naszymi Partnerami założyliśmy Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Zarząd KRZ jest jego koordynatorem.

Komitet Rozwoju Zagłębia był również współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w marcu br. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Jednym słowem KRZ w ostatnim czasie poszerzył swoją działalność. Zatem niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Konkursu. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

„Menadżer Innowacji 2015” jest pierwszą ogólnopolską edycją Konkursu. 
Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową i zapraszam do współpracy.

Grzegorz Wacławik
Prezes Zarządu

Regulamin konkursu

Konkurs „Menadżer Innowacji 2015” nową formułą Konkursu „Menadżer Zagłębia”, które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji działającym w Zagłębiu Dąbrowskim i na rzecz Regionu.

Twórca Konkursu Komitet Rozwoju Zagłębia (KRZ) regulaminem „Menadżera Innowacji” rozszerza formułę Konkursu nadając mu charakter ogólnopolski. Od 21 marca 2014 roku z inicjatywy KRZ założony został Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), czyli Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska, którego koordynatorem jest zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia. KRZ był współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Zgłoszenie

Formularz zgłoszenia do Konkursu „Menadżer Innowacji 2017” i XVI edycji Konkursu „Menadżer Zagłębia 2017”
Dane zgłaszanego kandydata

Przebieg kariery zawodowej

Kapituła konkursu

Kapitułę drugiej edycji konkursu „Menadżer Innowacji 2017” stanowią:

 • Edward Szlęk – Przewodniczący, laureat IX edycji „Menadżera Zagłębia”, wiceprezes  zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia,
 • Bogdan Węgrzynek – Wiceprzewodniczący, laureat XV edycji „MZ”, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Prezydent Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
 • Wojciech Duda – Sekretarz, laureat VI edycji „MZ”, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu Rozwoju, Zagłębia. Menadżer Gali II edycji Konkursu

Członkowie Kapituły, Laureaci „Menadżera Innowacji 2015”:

 • Angelika Jarosławska
 • Tomasz Leśniak
 • Łukasz Porzuczek
 • Andrzej Malinowski, laureat I edycji „Menadżera Zagłębia”

Kapitułę drugiej edycji konkursu „Menadżer Innowacji 2017” stanowią:

 • Edward Szlęk – Przewodniczący, laureat IX edycji „Menadżera Zagłębia”, wiceprezes  zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia,
 • Bogdan Węgrzynek – Wiceprzewodniczący, laureat XV edycji „MZ”, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Prezydent Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
 • Wojciech Duda – Sekretarz, laureat VI edycji „MZ”, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu Rozwoju, Zagłębia. Menadżer Gali II edycji Konkursu

Członkowie Kapituły, Laureaci „Menadżera Innowacji 2015”:

 • Angelika Jarosławska
 • Tomasz Leśniak
 • Łukasz Porzuczek
 • Andrzej Malinowski, laureat I edycji „Menadżera Zagłębia”
więcej

Zadaj pytanie

Komitet Rozwoju Zagłebia
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza
www.krz.org.pl

Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska (PCIE)
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza
www.pcie.eu